ترجمه Underclothes در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gnihtolcrednu) زير پيراهني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زيرپوش‌ , در فارسی : لباس‌ زير.

Underclothes به چه معناست و Underclothes یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underclothes

(gnihtolcrednu) زير پيراهني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (gnihtolcrednu) زير پيراهني‌, ترجمه (gnihtolcrednu) زير پيراهني‌, کلمات شبیه (gnihtolcrednu) زير پيراهني‌ , زيرپوش‌ به لاتین , لباس‌ زير. به لاتین
دانلود فایل ها