ترجمه Undercroft در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتاق‌ زير زميني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتاقك‌ زير كليسا , در فارسی : اتاق‌ كليسا.

Undercroft به چه معناست و Undercroft یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undercroft

اتاق‌ زير زميني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتاق‌ زير زميني‌, ترجمه اتاق‌ زير زميني‌, کلمات شبیه اتاق‌ زير زميني‌ , اتاقك‌ زير كليسا به لاتین , اتاق‌ كليسا. به لاتین
دانلود فایل ها