ترجمه Undercut در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ببهاي‌ كمتري‌ (از ديگران‌) فروختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ببرش‌ زيرين‌ , در فارسی : از

Undercut به چه معناست و Undercut یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undercut

ببهاي‌ كمتري‌ (از ديگران‌) فروختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ببهاي‌ كمتري‌ (از ديگران‌) فروختن‌, ترجمه ببهاي‌ كمتري‌ (از ديگران‌) فروختن‌, کلمات شبیه ببهاي‌ كمتري‌ (از ديگران‌) فروختن‌ , ببرش‌ زيرين‌ به لاتین , از به لاتین
دانلود فایل ها