ترجمه Undergo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحمل‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستخوش‌ (چيزي‌) شدن‌ , در فارسی : متحمل‌ چيزي‌ شدن‌.

Undergo به چه معناست و Undergo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undergo

تحمل‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تحمل‌ كردن‌, ترجمه تحمل‌ كردن‌, کلمات شبیه تحمل‌ كردن‌ , دستخوش‌ (چيزي‌) شدن‌ به لاتین , متحمل‌ چيزي‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها