ترجمه Underhung در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ امده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اويخته‌.

Underhung به چه معناست و Underhung یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underhung

پيش‌ امده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ امده‌, ترجمه پيش‌ امده‌, کلمات شبیه پيش‌ امده‌ , اويخته‌. به لاتین
دانلود فایل ها