ترجمه Underlie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در زير چيزي‌ لايه‌ قرار دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زمينه‌ جيزي‌ بودن‌.

Underlie به چه معناست و Underlie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underlie

در زير چيزي‌ لايه‌ قرار دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در زير چيزي‌ لايه‌ قرار دادن‌, ترجمه در زير چيزي‌ لايه‌ قرار دادن‌, کلمات شبیه در زير چيزي‌ لايه‌ قرار دادن‌ , زمينه‌ جيزي‌ بودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها