ترجمه Underline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير چيزي‌ خط‌ كشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاكيد كردن‌ , در فارسی : خط‌ زيرين‌.

Underline به چه معناست و Underline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underline

زير چيزي‌ خط‌ كشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زير چيزي‌ خط‌ كشيدن‌, ترجمه زير چيزي‌ خط‌ كشيدن‌, کلمات شبیه زير چيزي‌ خط‌ كشيدن‌ , تاكيد كردن‌ به لاتین , خط‌ زيرين‌. به لاتین
دانلود فایل ها