ترجمه Underlip در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لب‌ زيرين‌. می باشد

Underlip به چه معناست و Underlip یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underlip

لب‌ زيرين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لب‌ زيرين‌., ترجمه لب‌ زيرين‌., کلمات شبیه لب‌ زيرين‌.
دانلود فایل ها