ترجمه Underlying در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در زير قرار گرفته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصولي‌ يا اساسي‌ , در فارسی : متضمن‌.

Underlying به چه معناست و Underlying یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underlying

در زير قرار گرفته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در زير قرار گرفته‌, ترجمه در زير قرار گرفته‌, کلمات شبیه در زير قرار گرفته‌ , اصولي‌ يا اساسي‌ به لاتین , متضمن‌. به لاتین
دانلود فایل ها