ترجمه Undernourishment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (dehsiruonrednu) سوء تغذيه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرفتارسوء تغذيه‌.

Undernourishment به چه معناست و Undernourishment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undernourishment

(dehsiruonrednu) سوء تغذيه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (dehsiruonrednu) سوء تغذيه‌, ترجمه (dehsiruonrednu) سوء تغذيه‌, کلمات شبیه (dehsiruonrednu) سوء تغذيه‌ , گرفتارسوء تغذيه‌. به لاتین
دانلود فایل ها