ترجمه Underplay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقش‌ خود رابخوبي‌ انجام‌ ندادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (بازي‌ ورق‌) دست‌ خود

Underplay به چه معناست و Underplay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underplay

نقش‌ خود رابخوبي‌ انجام‌ ندادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نقش‌ خود رابخوبي‌ انجام‌ ندادن‌, ترجمه نقش‌ خود رابخوبي‌ انجام‌ ندادن‌, کلمات شبیه نقش‌ خود رابخوبي‌ انجام‌ ندادن‌ , (بازي‌ ورق‌) دست‌ خود به لاتین
دانلود فایل ها