ترجمه Underprivileged در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محروم‌ از مزاياي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درمضيقه‌

Underprivileged به چه معناست و Underprivileged یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underprivileged

محروم‌ از مزاياي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محروم‌ از مزاياي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌, ترجمه محروم‌ از مزاياي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌, کلمات شبیه محروم‌ از مزاياي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ , درمضيقه‌ به لاتین
دانلود فایل ها