ترجمه Understate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حقيقت‌ را اظ‌هار نكردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دست‌ كم‌ گرفتن‌.

Understate به چه معناست و Understate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Understate

حقيقت‌ را اظ‌هار نكردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حقيقت‌ را اظ‌هار نكردن‌, ترجمه حقيقت‌ را اظ‌هار نكردن‌, کلمات شبیه حقيقت‌ را اظ‌هار نكردن‌ , دست‌ كم‌ گرفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها