ترجمه Understudy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هنرپيشه‌ علي‌ البدل‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عضو علي‌ البدل‌.

Understudy به چه معناست و Understudy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Understudy

هنرپيشه‌ علي‌ البدل‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هنرپيشه‌ علي‌ البدل‌ شدن‌, ترجمه هنرپيشه‌ علي‌ البدل‌ شدن‌, کلمات شبیه هنرپيشه‌ علي‌ البدل‌ شدن‌ , عضو علي‌ البدل‌. به لاتین
دانلود فایل ها