ترجمه Undertake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعهد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متعهد شدن‌ , در فارسی : عهده‌دار شدن‌ , به فارسی : بعهده‌گرفتن‌

Undertake به چه معناست و Undertake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undertake

تعهد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تعهد كردن‌, ترجمه تعهد كردن‌, کلمات شبیه تعهد كردن‌ , متعهد شدن‌ به لاتین , عهده‌دار شدن‌ به لاتین , بعهده‌گرفتن‌ خارجی
دانلود فایل ها