ترجمه Undertaker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميگيرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقاط‌عه‌ كاركفن‌ ودفن‌ , در فارسی : متعهد , به فارسی : كسيكه‌ ط‌رح‌

Undertaker به چه معناست و Undertaker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undertaker

ميگيرد به خارجی , ریشه انگلیسی ميگيرد, ترجمه ميگيرد, کلمات شبیه ميگيرد , مقاط‌عه‌ كاركفن‌ ودفن‌ به لاتین , متعهد به لاتین , كسيكه‌ ط‌رح‌ خارجی
دانلود فایل ها