ترجمه Underweight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسر وزن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ كسروزن‌.

Underweight به چه معناست و Underweight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underweight

كسر وزن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كسر وزن‌, ترجمه كسر وزن‌, کلمات شبیه كسر وزن‌ , داراي‌ كسروزن‌. به لاتین
دانلود فایل ها