ترجمه Undetected در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نايافته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشف‌ نشده‌.

Undetected به چه معناست و Undetected یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undetected

نايافته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نايافته‌, ترجمه نايافته‌, کلمات شبیه نايافته‌ , كشف‌ نشده‌. به لاتین
دانلود فایل ها