ترجمه Undies در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زيرلباس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زير جامه‌ (زنانه‌) , در فارسی : زير پوش‌ كودكان‌.

Undies به چه معناست و Undies یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undies

زيرلباس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زيرلباس‌, ترجمه زيرلباس‌, کلمات شبیه زيرلباس‌ , زير جامه‌ (زنانه‌) به لاتین , زير پوش‌ كودكان‌. به لاتین
دانلود فایل ها