ترجمه Undress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لباس‌ كندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جامه‌ معمولي‌ (در مقايسه‌ با اونيفورم‌).

Undress به چه معناست و Undress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undress

لباس‌ كندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لباس‌ كندن‌, ترجمه لباس‌ كندن‌, کلمات شبیه لباس‌ كندن‌ , جامه‌ معمولي‌ (در مقايسه‌ با اونيفورم‌). به لاتین
دانلود فایل ها