ترجمه Undue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زيادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير ضروري‌ , در فارسی : ناروا , به فارسی : بي‌ مورد.

Undue به چه معناست و Undue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undue

زيادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زيادي‌, ترجمه زيادي‌, کلمات شبیه زيادي‌ , غير ضروري‌ به لاتین , ناروا به لاتین , بي‌ مورد. خارجی
دانلود فایل ها