ترجمه Undulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موج‌ دار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تموج‌ داشتن‌ , در فارسی : موجدار بودن‌ , به فارسی : نوسان‌ داشتن‌

Undulate به چه معناست و Undulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undulate

موج‌ دار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موج‌ دار كردن‌, ترجمه موج‌ دار كردن‌, کلمات شبیه موج‌ دار كردن‌ , تموج‌ داشتن‌ به لاتین , موجدار بودن‌ به لاتین , نوسان‌ داشتن‌ خارجی
دانلود فایل ها