ترجمه Unending در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ پايان‌. می باشد

Unending به چه معناست و Unending یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unending

بي‌ پايان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ پايان‌., ترجمه بي‌ پايان‌., کلمات شبیه بي‌ پايان‌.
دانلود فایل ها