ترجمه Unequal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نابرابر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نامساوي‌.

Unequal به چه معناست و Unequal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unequal

نابرابر به خارجی , ریشه انگلیسی نابرابر, ترجمه نابرابر, کلمات شبیه نابرابر , نامساوي‌. به لاتین
دانلود فایل ها