ترجمه Unexpected در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غيره‌ مترقبه‌ , در فارسی : غيرمنتظ‌ره‌.

Unexpected به چه معناست و Unexpected یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unexpected

ناگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناگاه‌, ترجمه ناگاه‌, کلمات شبیه ناگاه‌ , غيره‌ مترقبه‌ به لاتین , غيرمنتظ‌ره‌. به لاتین
دانلود فایل ها