ترجمه Unfair در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باد) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناهموار.

Unfair به چه معناست و Unfair یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unfair

باد) به خارجی , ریشه انگلیسی باد), ترجمه باد), کلمات شبیه باد) , ناهموار. به لاتین
دانلود فایل ها