ترجمه Unfathered در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ پدر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حرامزاده‌ , در فارسی : تقلبي‌.

Unfathered به چه معناست و Unfathered یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unfathered

بي‌ پدر به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ پدر, ترجمه بي‌ پدر, کلمات شبیه بي‌ پدر , حرامزاده‌ به لاتین , تقلبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها