ترجمه Unfathomable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ژرف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غيرقابل‌ عمق‌ سنجي‌.

Unfathomable به چه معناست و Unfathomable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unfathomable

ژرف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ژرف‌, ترجمه ژرف‌, کلمات شبیه ژرف‌ , غيرقابل‌ عمق‌ سنجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها