ترجمه Unfavorable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامساعد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بد , در فارسی : مخالف‌ , به فارسی : برعكس‌ , سایر ترجمه ها : زشت‌ بد قيافه‌ , نامط‌لوب‌.

Unfavorable به چه معناست و Unfavorable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unfavorable

نامساعد به خارجی , ریشه انگلیسی نامساعد, ترجمه نامساعد, کلمات شبیه نامساعد , بد به لاتین , مخالف‌ به لاتین , برعكس‌ خارجی , زشت‌ در زبان , بد قيافه‌انگلیسی , نامط‌لوب‌.
دانلود فایل ها