ترجمه Unforgettable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از ياد نرفتني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فراموش‌ نشدني‌.

Unforgettable به چه معناست و Unforgettable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unforgettable

از ياد نرفتني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از ياد نرفتني‌, ترجمه از ياد نرفتني‌, کلمات شبیه از ياد نرفتني‌ , فراموش‌ نشدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها