ترجمه Unformatted در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌قالب‌. می باشد

Unformatted به چه معناست و Unformatted یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unformatted

بي‌قالب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌قالب‌., ترجمه بي‌قالب‌., کلمات شبیه بي‌قالب‌.
دانلود فایل ها