ترجمه Unfunded در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدون‌ سرمايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تهيدست‌ , در فارسی : بي‌ بودجه‌.

Unfunded به چه معناست و Unfunded یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unfunded

بدون‌ سرمايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدون‌ سرمايه‌, ترجمه بدون‌ سرمايه‌, کلمات شبیه بدون‌ سرمايه‌ , تهيدست‌ به لاتین , بي‌ بودجه‌. به لاتین
دانلود فایل ها