ترجمه Ungainly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمخت‌ و غيرجذاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زشت‌ , در فارسی : بي‌ لط‌ف‌ , به فارسی : ناازموده‌ , سایر ترجمه ها : بيحاصل‌

Ungainly به چه معناست و Ungainly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ungainly

زمخت‌ و غيرجذاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زمخت‌ و غيرجذاب‌, ترجمه زمخت‌ و غيرجذاب‌, کلمات شبیه زمخت‌ و غيرجذاب‌ , زشت‌ به لاتین , بي‌ لط‌ف‌ به لاتین , ناازموده‌ خارجی , بيحاصل‌ در زبان
دانلود فایل ها