ترجمه Ungracious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خارج‌ از نزاكت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نامط‌بوع‌ , در فارسی : خشن‌ , به فارسی : منفور , سایر ترجمه ها : ناصواب‌.

Ungracious به چه معناست و Ungracious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ungracious

خارج‌ از نزاكت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خارج‌ از نزاكت‌, ترجمه خارج‌ از نزاكت‌, کلمات شبیه خارج‌ از نزاكت‌ , نامط‌بوع‌ به لاتین , خشن‌ به لاتین , منفور خارجی , ناصواب‌. در زبان
دانلود فایل ها