ترجمه Ungrateful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناسپاس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حق‌ ناشناس‌ , در فارسی : نمك‌ بحرام‌ , به فارسی : ناخوش‌ ايند.

Ungrateful به چه معناست و Ungrateful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ungrateful

ناسپاس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناسپاس‌, ترجمه ناسپاس‌, کلمات شبیه ناسپاس‌ , حق‌ ناشناس‌ به لاتین , نمك‌ بحرام‌ به لاتین , ناخوش‌ ايند. خارجی
دانلود فایل ها