ترجمه Ungulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بشكل‌ ناخن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بشكل‌ سم‌ , در فارسی : سم‌ دار , به فارسی : جانور سم‌ دار.

Ungulate به چه معناست و Ungulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ungulate

بشكل‌ ناخن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بشكل‌ ناخن‌, ترجمه بشكل‌ ناخن‌, کلمات شبیه بشكل‌ ناخن‌ , بشكل‌ سم‌ به لاتین , سم‌ دار به لاتین , جانور سم‌ دار. خارجی
دانلود فایل ها