ترجمه Unhitch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شل‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باز كردن‌ , در فارسی : ازاد كردن‌.

Unhitch به چه معناست و Unhitch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unhitch

شل‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شل‌ كردن‌, ترجمه شل‌ كردن‌, کلمات شبیه شل‌ كردن‌ , باز كردن‌ به لاتین , ازاد كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها