ترجمه Unhood در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرپوش‌ برداشتن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشكار كردن‌.

Unhood به چه معناست و Unhood یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unhood

سرپوش‌ برداشتن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی سرپوش‌ برداشتن‌ از, ترجمه سرپوش‌ برداشتن‌ از, کلمات شبیه سرپوش‌ برداشتن‌ از , اشكار كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها