ترجمه Unifiable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكسازپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ اتحاد , در فارسی : قابل‌ هم‌رنگي‌.

Unifiable به چه معناست و Unifiable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unifiable

تكسازپذير به خارجی , ریشه انگلیسی تكسازپذير, ترجمه تكسازپذير, کلمات شبیه تكسازپذير , قابل‌ اتحاد به لاتین , قابل‌ هم‌رنگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها