ترجمه Unilateral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكجانبه‌. می باشد

Unilateral به چه معناست و Unilateral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unilateral

يكجانبه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يكجانبه‌., ترجمه يكجانبه‌., کلمات شبیه يكجانبه‌.
دانلود فایل ها