ترجمه Uniparental در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازيك‌ ولي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از يك‌ پدر و مادر.

Uniparental به چه معناست و Uniparental یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uniparental

ازيك‌ ولي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازيك‌ ولي‌, ترجمه ازيك‌ ولي‌, کلمات شبیه ازيك‌ ولي‌ , از يك‌ پدر و مادر. به لاتین
دانلود فایل ها