ترجمه Uniqueness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكتايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يگانگي‌.

Uniqueness به چه معناست و Uniqueness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uniqueness

يكتايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يكتايي‌, ترجمه يكتايي‌, کلمات شبیه يكتايي‌ , يگانگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها