ترجمه Unit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واحد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميزان‌ , در فارسی : يگان‌ , به فارسی : شمار , سایر ترجمه ها : يك‌ دستگاه‌ فرد , نفر , عدد

Unit به چه معناست و Unit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unit

واحد به خارجی , ریشه انگلیسی واحد, ترجمه واحد, کلمات شبیه واحد , ميزان‌ به لاتین , يگان‌ به لاتین , شمار خارجی , يك‌ دستگاه‌ در زبان , فردانگلیسی , نفر , عدد
دانلود فایل ها