ترجمه Unitage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ واحد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برحسب‌ , در فارسی : يگان‌.

Unitage به چه معناست و Unitage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unitage

يك‌ واحد به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ واحد, ترجمه يك‌ واحد, کلمات شبیه يك‌ واحد , برحسب‌ به لاتین , يگان‌. به لاتین
دانلود فایل ها