ترجمه United States در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايالات‌ متحده‌. می باشد

United States به چه معناست و United States یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به United States

ايالات‌ متحده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ايالات‌ متحده‌., ترجمه ايالات‌ متحده‌., کلمات شبیه ايالات‌ متحده‌.
دانلود فایل ها