ترجمه Universalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ytilasrevinu) اصل‌ عموميت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كليت‌ , در فارسی : عام‌ گرايي‌ , به فارسی : جامعيت‌

Universalism به چه معناست و Universalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Universalism

(ytilasrevinu) اصل‌ عموميت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ytilasrevinu) اصل‌ عموميت‌, ترجمه (ytilasrevinu) اصل‌ عموميت‌, کلمات شبیه (ytilasrevinu) اصل‌ عموميت‌ , كليت‌ به لاتین , عام‌ گرايي‌ به لاتین , جامعيت‌ خارجی
دانلود فایل ها