ترجمه Universality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فراگيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جامعيت‌ , در فارسی : عموميت‌.

Universality به چه معناست و Universality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Universality

فراگيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فراگيري‌, ترجمه فراگيري‌, کلمات شبیه فراگيري‌ , جامعيت‌ به لاتین , عموميت‌. به لاتین
دانلود فایل ها