ترجمه Universality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (msilasrevinu) اصل‌ عموميت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كليت‌ , در فارسی : عام‌ گرايي‌ , به فارسی : جامعيت‌

Universality به چه معناست و Universality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Universality

(msilasrevinu) اصل‌ عموميت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (msilasrevinu) اصل‌ عموميت‌, ترجمه (msilasrevinu) اصل‌ عموميت‌, کلمات شبیه (msilasrevinu) اصل‌ عموميت‌ , كليت‌ به لاتین , عام‌ گرايي‌ به لاتین , جامعيت‌ خارجی
دانلود فایل ها