ترجمه Unjustifiable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناموجه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناحق‌.

Unjustifiable به چه معناست و Unjustifiable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unjustifiable

ناموجه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناموجه‌, ترجمه ناموجه‌, کلمات شبیه ناموجه‌ , ناحق‌. به لاتین
دانلود فایل ها