ترجمه Unkennel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از سوراخ‌ يا لانه‌ بيرون‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راندن‌.

Unkennel به چه معناست و Unkennel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unkennel

از سوراخ‌ يا لانه‌ بيرون‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از سوراخ‌ يا لانه‌ بيرون‌ كردن‌, ترجمه از سوراخ‌ يا لانه‌ بيرون‌ كردن‌, کلمات شبیه از سوراخ‌ يا لانه‌ بيرون‌ كردن‌ , راندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها